Partner Club
Partner Club

COOKIEBELEID

1. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wanneer u een site bezoekt of reclame raadpleegt. De cookies hebben als doel informatie te verzamelen over uw navigatie op de sites, en verschaffen u toegang tot gepersonaliseerde diensten.

Bij uw eerste bezoek aan www.babylisspro.eu ("de site") verschijnt een cookie banner op de thuispagina. Via een aanklikbare link krijgt u meer informatie over het doel en de werking van de cookies. Door de navigatie op een andere pagina van de site voor te zetten, of een element van de site te selecteren (met name: beeld, tekst, link, enz.) aanvaardt u het opslaan van de bedoelde cookies op uw computer.

Wanneer u onze site bezoekt, is het mogelijk dat een cookie opgeslagen wordt op uw computer (als uw computer cookies aanvaardt) en als u terugkeert naar de site, kan het cookie gelezen worden. Wij gebruiken de cookies om het verzamelen van de gegevens met betrekking tot de bezoeken aan onze site te vergemakkelijken, en in bepaalde gevallen om gespecialiseerde inhoud te bieden. Een cookie kan de gegevens van uw harde schijf of de cookiebestanden die gecreëerd werden door andere sites, niet lezen. Bepaalde delen van onze site gebruiken cookies om de navigatiemodellen van de gebruikers te volgen. Wij doen dit voor het bepalen van de pertinentiegraad van de informatie die wordt voorgesteld op onze site, en om te kijken in welke mate onze navigatiestructuur de gebruikers de mogelijkheid biedt om er toegang toe te krijgen. Wij koppelen deze informatie niet aan de gegevens met betrekking tot de gebruikers, delen deze gegevens niet met derden, en verkopen ze niet.

Als u liever geen cookies ontvangt op onze site, kunt u uw browser zodanig configureren dat een bericht u de aanwezigheid van elk cookie meldt bij het binnenkomen ervan, en dat u de mogelijkheid krijgt om elk cookie te weigeren. U kunt eveneens alle cookies weigeren door ze te deactiveren in uw browser. De activering van cookies wordt in geen enkele zone van onze website geëist. Voor meer informatie over de parameterinstelling van uw browser, zie hieronder "Hoe cookies aanvaarden of weigeren?".

2. Welk type cookies kunnen wij opslaan op uw apparaat?

De cookies van BABYLISSPRO

Wanneer u op onze site surft, is het mogelijk dat wij verschillende types cookies opslaan op uw apparaat. Ze hebben verschillende doeleinden, die hieronder beschreven worden, onder voorbehoud van uw keuze (zie hieronder "Hoe cookies aanvaarden of weigeren?").

Types cookies Werking Verzamelde informatie
Functionele cookies Deze cookies zijn niet onmisbaar voor de navigatie op onze site, maar ze maken het mogelijk de werking ervan te optimaliseren, en u toegang te verschaffen tot specifieke functionaliteiten (voorbeeld: grootte van de tekst). Alleen anonieme gegevens
Tracker-cookies Deze cookies verzamelen gegevens afkomstig van trackers (trackingtechnologieën). Samen met de verbindings- en/of navigatiegegevens kunnen wij technische middelen toepassen die het mogelijk maken om uw online gedrag tijdens het surfen te volgen. Alleen anonieme gegevens gerelateerd aan het surfgedrag van de bezoeker van onze site

 

De cookies van derden

Er kunnen cookies opgeslagen worden door andere bedrijven (bijvoorbeeld reclameverkoopbedrijven of partners) op onze site. Ze hebben verschillende doeleinden, die hieronder beschreven worden, onder voorbehoud van uw keuze (zie hieronder "Hoe cookies aanvaarden of weigeren?").

Types cookies Werking/Verstrekker Verzamelde informatie
Cookies voor bezoekersmetingen (Analytics) Dit zijn cookies die ons toelaten om het gebruik en de prestaties van onze site na te gaan, om statistieken op te stellen, om de bezoek- en gebruiksvolumes te kennen van de verschillende elementen waaruit onze site bestaat (bezochte rubrieken en inhoud, navigatie), om ons de mogelijkheid te bieden het belang en de ergonomie van onze diensten te verbeteren (bijvoorbeeld, de vaakst geraadpleegde pagina's, de meest frequente opzoekingen, ...). Voor de uitvoering van deze studies, gebruikt BABYLISSPRO de solution Google Analytics en Hotjar. Alleen anonieme gegevens zoals unieke bezoeken aan de site, bekeken pagina’s, meest gebruikte zoekwoorden

Wij zien erop toe dat de derde bedrijven de op onze site verzamelde informatie uitsluitend gebruiken ten behoeve van BABYLISSPRO en conform onze instructies, mits naleving van het Algemene verordening Gegevensbescherming ("GDPR"), en zich ertoe verbinden passende beveiligings- en beschermingsmaatregelen toe te passen voor de geheimhouding van de gegevens.

3. Hoe cookies aanvaarden of weigeren?

De parameterinstelling van uw browser

U kunt er op ieder moment voor kiezen om de cookies te deactiveren, via de parameterinstelling van uw internet browser. De parameters van uw browser kunnen ook ingesteld worden om u te melden welke cookies opgeslagen worden op uw apparaat, en u dan te vragen om ze al dan niet te aanvaarden. U kunt de cookies geval per geval aanvaarden of weigeren, of ze systematisch eens en voor altijd weigeren.
Wij herinneren u eraan dat de parameterinstelling van uw browser uw toegangsvoorwaarden tot onze diensten waarvoor het gebruik van cookies noodzakelijk is, kan wijzigen. Om de cookies te beheren op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij uw verwachtingen, verzoeken wij u om bij de instelling van de parameters van uw browser rekening te houden met de finaliteit van de cookies zoals hierboven vermeld.

De configuratie van elke browser is verschillend. Deze wordt beschreven in het hulpmenu van uw browser, dat u zal toelaten te kiezen op welke manier u uw wensen inzake cookies kunt aanpassen. Om de parameterinstelling van uw browser met betrekking tot het beheer van de cookies te kennen, verwijzen we u naar één van de volgende pagina's:

Internet Explorer | Chrome | Firefox | Safari | Opera

Als uw browser (of uw browserversie) niet in deze lijst staat, kunt u rechtstreeks naar de site van de uitgever ervan gaan voor meer informatie.

U kunt de cookies van derden weigeren of het gebruik en de exploitatie ervan beheren door rechtstreeks naar de sites van deze derden te gaan, of door de parameters van uw browser in te stellen.

De bewaringsduur van de cookies

De cookies die op uw apparaat opgeslagen kunnen worden, hebben een geldigheidsduur van uiterlijk 13 maanden.

Upon expiration of this retention period, all of the cookies are erased. Your consent will be requested again at the end of this period by posting the information banner. Bij het verstrijken van deze maximumtermijn worden alle cookies gewist. Uw toestemming zal opnieuw gevraagd worden na het verstrijken van deze termijn, aan de hand van een informatiebanner op het scherm.

Wij nodigen u uit om voor alle informatie of reacties met betrekking tot de site, contact met ons op te nemen via e-mail: dataprivacy_nl@conair.com

Contact
Contact
Bericht